Gustavsberg Basic 7G286001

Gustavsberg Basic 7G286001

7500 Р

  • Информация
  • Характеристики